Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

MENTAL SUPPORT IN KANALENEILAND

Iedereen kan weleens behoefte hebben aan wat mentale ondersteuning. Dat is niets om je voor te schamen en wél iets waar er open over zijn enorm kan helpen. Veel mensen vinden dat niet zo gemakkelijk. Daar komt bij dat mentale problemen in sommige culturen minder snel bespreek zijn dan in andere. Om het taboe te doorbreken, het stigma weg te nemen en te zorgen dat mensen hulp kunnen krijgen bij mentale problemen, konden enthousiaste bewoners en werkers uit de wijk via het Mental Support Team (MST) Kanaleneiland een training MHFA volgen. 

Signaleren en bespreekbaar maken

Als je in de wijk zoveel mogelijk mensen wilt hebben die mentale klachten kunnen signaleren en bespreekbaar maken, heb je mensen nodig die zich willen laten scholen in Mental Health First Aid (MHFA) en Youth Mental Health First Aid (YMHFA). Dit zijn cursussen die daar speciaal voor zijn ontwikkeld. Gelukkig is er weer een aantal gedreven mensen dat zich heeft aangemeld. Hester Noort van MST Kanaleneiland vertelt.

Hester: “Op 24 januari zijn we gestart met weer een nieuwe groep deelnemers. We willen graag een mooi mix van deelnemers, want alleen dan kunnen we ook zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Die wie nu hebben is heel fijn: bewoners, vrijwilligers en werkers in de wijk Kanaleneiland, en mensen uit verschillende culturen. Uiteindelijk moeten zij ‘het veld in’ en gaan toepassen wat ze hebben geleerd tijdens de (Y)MHFA-training.” 

Hoe moeten we dat zien?
Hester: “Actieve buurtbewoners en vrijwilligers in de wijk zien veel bewoners, waardoor ze eerder kunnen signaleren als er iets speelt. Ook werkers in de buurt hebben we nodig en ze hebben zich gelukkig ook aangemeld. We hebben in de MHFA-cursus nu bijvoorbeeld medewerkers van een woningbouwvereniging, in de gehandicaptenzorg, van de Vrijwilligerscentrale Utrecht, vrijwilligers, en twee stagiaires van de welzijnsorganisaties Bij Bosshardt en Food for Good. Ook zij zien door de week heen heel veel mensen. De mix van bewoners en werkers is echt heel fijn, zo vergroot je je ‘zichtveld’ enorm. Sowieso leren ze in de groep elkaar allemaal kennen. Dat maakt dat ze elkaar ook makkelijk kunnen opzoeken om iets te overleggen, of om naar elkaar te verwijzen, bijvoorbeeld.”

Soms zijn belangstellenden bang dat ze iemand met ernstige mentale problemen zelf moeten gaan helpen, maar dat is niet zo. Het is echt EHBO, maar dan voor de geest.

Mensen die de cursus hebben gevolgd kunnen dan vervolgens mensen gaan helpen die mentale problemen hebben?
Hester: “Nee, dat juist niet. De bedoeling van (Y)MHFA is dat degenen met een certificaat, de zogenaamde first responders, problemen signaleren en erover praten met degene om wie het gaat. Zij kunnen de eerste ondersteuning bieden en iemand als dat nodig is op weg helpen naar (professionele) hulp. Soms is dat ook een drempel voor mensen om zich aan te melden voor de cursus of voor het MST, de angst dat je iemand met ernstige mentale problemen zelf moet gaan helpen, maar dat is dus niet zo. Het is echt EHBO, maar dan voor de geest. Als EHBO’er hoef je ook niet een been te kunnen zetten of een diepe wond te kunnen hechten. Je zorgt er wél voor dat iemand veilig bij de juiste professionals terechtkomt.”

Mag je ook meedoen als je zelf mentale problemen hebt gehad?
Hester: “Je moet zelf natuurlijk wel mentaal fit genoeg zijn, als het ware. Maar we zijn heel blij met ook ervaringsdeskundigen in de groep. Zij kunnen het stigma nog meer verkleinen en het begrip vergroten. De andere deelnemers kunnen veel leren van de ervaringsverhalen. En mensen in de wijk met problemen kruipen vaak eerder uit hun schulp als ze met iemand kunnen praten die weet hoe het voelt.”

Kanaleneiland is een multiculturele wijk. Maakt dat nog iets uit?
Hester: “Jazeker! In sommige andere culturen zijn mentale problemen best een groot taboe. Dat betekent dat veel mensen niemand hebben om mee te praten, terwijl alleen dat vaak al voorkomen dat iemand professionele hulp nodig heeft. Maar het gaat niet alleen om taboe. In sommige culturen wordt een psychose bijvoorbeeld gezien als een spirituele ervaring. Dat vraagt natuurlijk om een heel ander gesprek dan als je het ziet als een psychische aandoening. Als je je daar niet bewust van bent, kun je niet goed naar de juiste hulp doorverwijzen. Gelukkig hebben we in de groep nu meerdere culturele en religieuze achtergronden vertegenwoordigd. Daar leert iedereen zoveel van! Wij als trainers zelf ook. We hebben in de cursus deelnemers met een Hindoestaans Surinaamse , Marokkaanse, Spaanse en Iraanse achtergrond. En dan wij kaaskoppen natuurlijk, haha! Die smeltkroes is tijdens de cursus echt een verrijking.

Nu we het toch hebben over de wijk: ik wil nog even benadrukken dat we als MST Kanaleneiland nauw samenwerken met Thuis in je wijk. Ook hebben Yvonne Beerenfenger van Lister en Emilia Hernández Pedrero van DOCK, kwartiermakers van het project, heel veel veel reclame gemaakt voor de cursus MHFA. Zonder hen was de huidige groep nooit zo groot geweest.” 

Stel dat er nog bewoners of werkers in Kanaleneiland zijn die interesse hebben, kunnen ze zich gewoon aanmelden?
“Hester: We weten nog niet wanneer een eventuele volgende groep start, maar neem vooral contact op, dan kunnen we in elk geval kijken of het past en wat je verwachtingen zijn. Dan kan ik je op de wachtlijst zetten voor een eventuele volgende groep.”

Hester Noort

Meer informatie

Meer informatie over het Mental Health Support Team, (Y)MHFA, NIZU/Thuis in je Wijk en Dock vind je onder de groene knoppen. In het raster vind je ook nog de artikelen die eerder over mentale gezondheid zijn gepubliceerd op deze website.

DEEL DIT OP

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.