Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

Privacyreglement

Stichting Power by Peers begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Stichting Power by Peers zorgvuldig om met deze informatie. Stichting Power by Peers houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Power by Peers heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Stichting Power by Peers uit welke gegevens Stichting Power by Peers van u nodig heeft en waarvoor Stichting Power by Peers ze gebruikt.

Cursisten, cliënten en partners informeren wij over dit reglement via deze website en bij het aangaan van een overeenkomst of aanbieding daartoe.

Opslag van uw gegevens

Stichting Power by Peers slaat de persoonsgegevens die Stichting Power by Peers van u of van derden, waaronder gemeenten, ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Stichting Power by Peers ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Stichting Power by Peers opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over onze dienstverlening en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van een training of opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Stichting Power by Peers gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training of andere activiteit.
 • Verzorging van de door u gekozen activiteit.
 • Analyses uitvoeren zodat Stichting Power by Peers haar dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen traject.
 • U op de hoogte houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen sturen en op uw vragen reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende regels vanuit het keurmerk Blik op Werk.

Toegang tot de gegevens hebben alleen de directie, klachtenfunctionaris, administratie en cursusleiding.

Verdere toelichting

 • Stichting Power by Peers anonimiseert de persoonsgegevens die Stichting Power by Peers gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Stichting Power by Peers kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar certificeringsorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een keurmerk is Stichting Power by Peers verplicht de auditoren die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Stichting Power by Peers tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Stichting Power by Peers samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot: het kan zijn dat Stichting Power by Peers door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Stichting Power by Peers deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Stichting Power by Peers alleen toe aan haar lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Stichting Power by Peers beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Stichting Power by Peers bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van haar diensten kan Stichting Power by Peers uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Stichting Power by Peers de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Ook kunt u Stichting Power by Peers vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Stichting Power by Peers uw gegevens beperkt gebruikt.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op via 06 22 38 9750. Stichting Power by Peers reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Stichting Power by Peers eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Stichting Power by Peers volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Stichting Power by Peers u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Stichting Power by Peers uw gegevens wel kan verwijderen.

Melding of klacht?

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een melding doen of klacht indienen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.