Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

MHFA in de TV-, FILM- EN THEATERWERELD

INTIMITEITSCOÖRDINATOREN BIJ Khalid & Sophie

Er is iets losgemaakt door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de tv-, film- en theaterwereld. Er volgen steeds meer beschuldigingen. Tegelijkertijd neemt de discussie erover toe, en daardoor zeker ook de ‘awareness’ of alertheid. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat enkele intimiteitscoordinatoren in de tv- en theaterwereld een MHFA-training volgden bij Power by Peers. Zij vertelden uitgebreid over hun functie op tv.

Marjan Lammers, Markoesa Hamer en Cynthia Abma zijn intimiteitscoördinatoren in de wereld van tv, film en theater. Belangrijk werk, zeker sinds alle verhalen over #metoo en de steeds talrijker wordende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de artiestenwereld. Wat houdt zo’n functie nu precies in?

Een intimiteitscoördinator speelt een sleutelrol in het voorkómen van ongewenst gedrag. Cynthia Abma, zelf actrice, zorgt bijvoorbeeld dat acteurs, regisseurs en de crew tijdens het filmen van een intieme scène altijd veilige hun werk kunnen doen. Zij vertelt er onder andere over in een interview met RTL Boulevard. Marjan Lammers heeft dezelfde missie, en brengt die in de praktijk bij de NFA. Markoesa Hamer (de eerste intimiteitscoördinator In Nederland) weet nog heel goed hoe nerveus ze zelf werd bij haar eerste blootscènes en filmzoen. Wat gaat er gebeuren en hoe? Die stress kan zij wegnemen bij (nieuwe) collega’s, omdat zij – net als Cynthia en Marjan – het proces monitort en ‘regisseert’. In Trouw vertelt ze hoe dat werkt.

Grensoverschrijdend gedrag

De drie dames zijn niet de enige coördinatoren, er zijn er steeds meer. Ze zijn (nog) wel de enigen die bij Power by Peers hebben aangeklopt voor extra input voor hun functie. De psychische gevolgen van het ervaren van grensoverschrijdend gedrag zijn vaak zeer ingrijpend. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Hoe vaak het er nu over lijkt te gaan in de media, nog steeds rust er een taboe op vertellen wat je is overkomen. Dat geldt overigens voor zowel mannen als vrouwen en zeker als er sprake is van een machtsverhouding tussen dader en slachtoffer.

Psychische gevolgen herkennen

Power by Peers biedt een training Mental Health First Aid (MHFA). Tijdens deze training leren deelnemers om psychische problemen te herkennen bij mensen in hun omgeving. Daarna kunnen zij ze gericht aanmoedigen om de juiste (professionele) hulp te zoeken. Een training volgen kan als individu, of zoals bij de drie coördinatoren het geval is, vanuit een functie. Door hun al aanwezige kennis aan te vullen met de MHFA-training zijn ze nog verder bekwaam in hun taak als vertrouwenspersoon. 

Cynthia, Marjan en Markoesa vonden het zelf belangrijk genoeg om er uitgebreid over te praten bij het programma van Sophie op BNNVARA, juist om het bewustzijn over het onderwerp te vergroten. Zij hebben dan ook van harte toestemming gegeven voor dit artikel. 

Fotografie: opnamen van het tv-scherm gemaakt door Sunita Chote-Oedit. Zij is ook degene die de dames heeft getraind in MHFA.

DEEL DIT OP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.