klachtEN?

ONZE KLACHTENPROCEDURE

Klacht indienen

Bent u ontevreden over een training, activiteit of een andere dienst? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij willen graag met u in gesprek. U kunt dit op twee manieren doen: of u neemt contact op met een van onze medewerkers, of u dient een schriftelijke klacht in.

Persoonlijk of schriftelijk

Als u een klacht heeft, kunt u die bespreken met een van onze medewerkers. Soms lukt het niet om het probleem met een gesprek op te lossen. Dan kunt u schriftelijk een formele klacht indienen.

Wilt u een schriftelijke klacht indienen, doe dit dan binnen een jaar nadat de klacht ontstaan is. Zorg dat in uw brief in elk geval de volgende zaken staan:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klacht plus nadere omschrijving
 • De training, cursus of overige dienst waar de klacht over gaat.
 • De datum waarop deze activiteit plaatsvond of u deze dienst heeft afgenomen.

Stuur uw klacht op naar:

Stichting Power by Peers
Mieke van Dommelen, directeur
Rhonedreef 40
3661 VA Utrecht

of stuur een e-mail naar mieke@powerbypeers.nl

Gaat de klacht over de directeur zelf, dan wordt het dossier overgedragen aan de Raad van Toezicht

Vertrouwelijke behandeling

Power by Peers behandelt alle klachten vertrouwelijk. Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Hierin staat de afhandeltermijn. Intern winnen wij nadere informatie in bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken. Indien gewenst vragen we u nog om toelichting van uw klacht. Wij nemen daarvoor contact met u op.

De directeur beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Zij bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de verantwoordelijke programmacoördinator. U krijgt een schriftelijke terugkoppeling van haar standpunt inclusief de argumenten die hieraan ten grondslag liggen.

Registratie

Power by Peers registreert uw klacht zorgvuldig. In de registratie staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klacht
 • Nadere omschrijving van uw klacht
 • Datum van indiening
 • Naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft behandelt of beheert
 • Training of cursus of overige dienst
 • Over de klacht gevoerde correspondentie
 • Status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
 • Datum en wijze van afhandeling
 • Eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot twee jaar na de afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, te allen tijd uw gegevens opvragen.

Contact

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Neemt u vooral contact op met onze directeur, Mieke van Dommelen (zie zwarte blok).
Mieke van Dommelen, directeur Power by Peers

mieke van Dommelen

power by peers

van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur