Over ons

ONZE MISSIE EN VISIE

Power by Peers is een sociale onderneming waarbij mensen werk maken van en met hun eigen ervaring. Alle mensen die met en bij Power by Peers werken zijn ondernemer, al dan niet in opleiding. Onze dienstverlening is in beginsel gericht op de provincies Utrecht en Flevoland, maar we kunnen ook elders in het land werken. We bieden diensten op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, armoede, social isolement, schulden, laaggeletterdheid en fysieke beperkingen.

Power by Peers biedt hulp aan mensen die willen participeren in de samenleving. Daarmee vergroten zij hun arbeidswaarde, gaan ze actief aan de slag met vragen als ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ Met behulp van ons netwerk, dat continu uitbreidt, helpen we hen op weg naar zelfredzaamheid en een betere samenleving

Mieke van Dommelen, directeur Power by Peers

Mieke van Dommelen

Power by Peers

van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Onze missie

Dit alles doen we niet alleen, maar wel vanuit onze eigen kracht. Onze missie is dan ook: eigen ervaring, eigen pad, eigen bedrijf. Omdat wij al jaren pionieren met de combinatie van ervaringsdeskundigheid en ondernemerschap hebben we nog een extra ervaring: wij weten als geen ander hoe je ondernemer wordt.

Al meer dan 25 ondernemers werken via Power by Peers aan betaalde opdrachten. We ondersteunen sinds onze oprichting in 2015 al meer dan 80 personen met de Power Academie. Driekwart daarvan startten hun eigen bedrijf of vonden een betaalde baan in loondienst.

WaT, WAAROM en hoe?

Bij welke missie dan ook, is goed om je de volgende vragen te stellen:

  • Wat doe ik?
  • Waarom doe ik het?
  • Hoe doe ik het? 

Wij beantwoorden deze vragen hier kort voor onszelf.

WAT

“Werk is het beste medicijn”

Power by Peers biedt opdrachtgevers creatieve en maatwerkoplossingen voor sociale vraagstukken. Deze oplossingen zijn gericht op werk door onder andere ondernemerschap. Dit zorgt ervoor dat mensen (weer) kunnen meedoen aan de maatschappij en sociale.contacten kunnen opdoen. Dit draagt bij aan de mentale gezondheid. Uiteindelijk kan dit ook het verminderen van armoede en schulden betekenen.

WAAROM

Ondanks dat er af en toe betere tijden zijn op de arbeidsmarkt, zijn er nog veel werkzoekenden in ons land. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals cultuurverschillen, sociaal isolement, een arbeidsbeperking op geestelijk of lichamelijk gebied, een taalprobleem, etc. Een loondienstverband is niet altijd een oplossing. Hoe zou het zijn als mensen hun eigen werk creëren?

Power by Peers biedt de veilige omgeving die nodig is om mensen te laten leren en ervaren of het ondernemerschap voor hen geschikt is. Bij ons mag iedereen fouten maken, uitgroeien in de gewenste richting of beslissen dat dit toch niet het juiste pad is.

How
  • Power by Peers heeft opdrachtgevers in zowel het sociale domein als in het bedrijfsleven.
  • Power by Peers werkt op basis van gegunde subsidies en op opdracht, gewonnen aanbesteding of als onderaannemer van zorg- en welzijnsorganisaties

De sociale onderneming

Mieke van Dommelen is de directeur en initiatiefnemer van Power by Peers. Zij werkte in de GGZ en leerde daar dat niet de mensen, maar het systeem in herstel moet. Vanuit haar eigen ervaring heeft ze Power by Peers opgericht. Binnen de stichting heeft ze als voornaamste taak het ondersteunen van de ondernemers, zodat zij hun werk kunnen doen. Ook onderhoudt zij de contacten met de Gemeente Utrecht en de Raad van Toezicht.

ONZE JAARREKENING

Onze jaarrekening over 2021 kunt u hieronder downloaden.

contact

Voor meer informatie over Power by Peers kunt u telefonisch contact opnemen met Mieke van Dommelen, directeur en initiatiefnemer, op maandag tot en met vrijdag, van 9:00 tot 17:00. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook.

PUBLICATIES

Power by Peers heeft alle nuttige informatie en persoonlijke verhalen van de ondernemers opgeschreven en gebundeld in deze drie uitgaven. Handig voor thuis of onderweg!