BUUFS

In Utrecht en de regio zijn er gezinnen waarin meervoudige problematieken spelen. Voor deze gezinnen constateerde Cybille Latour dat er geen sluitende hulp is. Ze zag dat vaak hulpverleners en gezinnen elkaar niet begrijpen. Met haar ervaringsdeskundigheid zag ze als oplossing een brug te bouwen is tussen de leefwereld van het gezin en de professionele partijen.

 

Ervaring van een deelnemers van BUUFS
Ervaring van een deelnemers van BUUFS

 

Het ontbreekt vaak aan ervaringsdeskundige ondersteuning met begrip en tijd, geduld. En aan praktische hulp die de professionals nu niet kunnen bieden mede door tijdgebrek. Door samen te werken en de ervaringsdeskundige vrijwilligers in te zetten zal het gezin gebaat zijn maar ook de hulpverlening die er verder is. Dat vormt de basis voor BUUFS.

 

 

 

 

 

 

Wat doet BUUFS?

BUUFS traint en coacht vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid die zo met inzet hun van eigen ervaring gezinnen ondersteunen opdat zij gezond, gelukkig en met energie kunnen leven.

BUUFS biedt hiermee een team van flexibel inzetbare mensen die werken wanneer het werk er is.

BUUFS biedt een brug, omdat er vaak nog misverstanden zijn. Het team van BUUFS fungeert als vertaler, biedt praktische ondersteuning waar deze ontbreekt, psycho educatie en dit alles vanuit gelijkwaardigheid en onpartijdigheid.

 

IMG_8734Cybille: ”We werken al samen in het sociaal domein en zullen dit voortzetten op dezelfde manier. We nemen deel aan verschillende netwerken. Doordat de lijnen al kort zijn zullen we de doelgroep ook beter kunnen bereiken. In het kader van de uitvoering van de Sociale Prestatie WMO van gemeente Utrecht heeft BUUFS een plek in het wijkplan van Kanaleneiland waarmee we een gedegen samenwerking in de wijk hebben met vele partners. We hebben een officiële samenwerking met Youké. Het buurtteam in Utrecht is ook een vaste partner.

Mijn doelgroep zijn kwetsbare multi problem gezinnen waar al heel veel hulp is. En de reguliere hulpverlening vaak vastloopt. Dan kom ik in beeld. Het zijn vaak gezinnen die niet goed weten welke kant ze op kunnen en wat daarvoor nodig is met de hulpverlening die nu aanwezig is. De inzet van een ervaringsdeskundige vrijwilligers kan hen coachen en gidsen vanuit gelijkwaardigheid waarmee stap voor stap weer regie terug kan komen in het gezin. De inzet van BUUFS is wanneer het gezin het nodig heeft.”

Wil je ook werken of contact met BUUFS, mail dan: Cybille@PowerbyPeers.nl of bel: 06 36037179

 

Over Cybille Latour

Cybille, geboren in Utrecht, veelzijdig, eigenzinnig, kleurrijk, moeder van vier kinderen, zelfstandig ondernemer, mede bedenker van Power by Peers, lid van de Armoedecoalitie, gediplomeerd ervaringsdeskundige tevens gediplomeerd binnen de maatschappelijke zorg en maakt nog steeds gebruik van de reguliere hulpverlening.