Tweespalt

Financiële onafhankelijkheid vind ik erg belangrijk. Als zelfstandige jonge vrouw op zoek naar werk begaf ik me in 1982 door naar de HEAO te gaan in een mannenbolwerk. Na wat omzwervingen kwam ik in de verzekeringswereld terecht. In 2014 toen de financiële sector in crises was werd ik op vijftigjarige leeftijd ontslagen.

Begin 2015 vroeg ik aan het toen pas opgerichte buurtteam of ik met mijn financiële achtergrond vrijwilligerswerk kon doen. Dat was niet de bedoeling. Ik zou dan later voor mezelf beginnen en over de rug van kwetsbaren mijn inkomen gaan verdienen. Ze werkten liever met stagiaires van U-Centraal.

Gelukkig kon ik naast mijn sollicitatiepogingen als vrijwilliger aan de slag bij “Schuldhulpmaatje”. En in augustus 2017 richtte ik inderdaad mijn eigen bedrijf “Zorg en Inkomen Marijke Ahlrichs” op.

Op zoek naar een opdracht vroeg ik bij een Armoedebijeenkomst aan een Gemeenteambtenaar of er voor mij als ZZP’-er mogelijkheden waren voor een opdracht. Dit was niet de bedoeling. Dit had ik eerder gehoord. Er is wel geld maar dit is bestemd om welzijnswerkers financiële kennis bij te brengen waardoor ze bewoners zelfredzamer kunnen maken.

Een medewerker van U-Centraal die een cursus geeft over financiën en arbeidsongeschiktheid vertelde me dat ze mijn verhaal herkende. Het welzijnswerk richt zich op begeleiding en niet op het echte advieswerk waarvoor je volgens de Wet op het Financieel Toezicht diploma’s nodig hebt. Dit had ik eerder gehoord. Bij het omzetten van de Zorg-polissen van het Zilveren Kruis naar Zorg- en Zekerheid mochten welzijnsmedewerkers uitdrukkelijk geen advies geven.

Financieel advies is voor de minder draagkrachtige particulier en ZZP’-er te duur. Specialistische adviezen hebben een hoog tarief. Voor “execution only”, het afsluiten zonder advies is niet iedereen geschikt.  Als burger moet je zelfredzaam zijn en als bedrijf moet je de keuze maken tussen het hogere of het lagere segment.

Als oud medewerker intermediair zou ik het gapende gat tussen de private wereld en de sociale sector, de tweespalt, willen overbruggen. Met het vrijwillig begeleiden van de particulier en ZZP’-er krijg ik zelf geen brood op de plank. Via Power by Peers zoek ik mijn weg naar financiële onafhankelijkheid. Is sociaal ondernemen de oplossing?