Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

TWEEDE RONDE Certificaten bij de Kidsclub Academie

ALWEER EEN FEESTJE!

Terugkerende feestjes, we houden ervan. Op 4 juni hadden we er weer een: een certificaatuitreiking. Ditmaal bij de Kidsclub Academie. Deelnemers aan De Kidsclub Academie maken kennis met pedagogisch werk en de ontwikkeling van jonge kinderen en leren hoe ze ouders kunnen ondersteunen bij de opvoeding

Het clubje dames dat vandaag in het zonnetje wordt gezet is klein, maar dat heeft een goede reden: de helft van de deelnemers is al voor het afronden van het traject doorgestroomd naar (vrijwilligers)werk of is een studie gaan volgen of volgt een intensieve taalcursus. Dat, en het runnen van een eigen gezin daar ook nog bij, is lastig te combineren met de Kidsclub Academie. Maar het moge maar even duidelijk zijn: de uitval is eigenlijk geen uitval maar doorstroom. En dat is super!

“Mooi om te zien hoe de Kidsclub Academie deuren opent”

Wie de training helemaal doorloopt en goed afsluit, ontvangt een certificaat. Dat is geen gecertificeerd diploma, maar wel een bewijs van inzet en kennis. En omdat de Kidsclub Academie steeds meer naam opbouwt, wordt dat bewijs ook steeds meer waard. Dagmar Heijtze van Bibliotheek Utrecht bevestigt dat: “Ik kom de dames uit de eerdere lichting echt overal tegen. Ze zijn op heel veel plekken actief. Mooi om te zien dat de Kidsclub Academie echt deuren opent.” Net als vorig jaar is zij weer heel trots op de deelnemers. Zij heeft ze lesgegeven over taal en lezen en heeft dan ook een passend kadootje voor ze meegebracht.

Even trots is Caroline Scheffer van het Oranjefonds. De academie werd dit jaar voor de tweede keer gesubsidieerd vanuit het project Kansen voor Kinderen. Misschien denk je: maar de academie is toch niet voor kinderen? Nee, niet direct. Maar indirect zeker. Wie een certificaat heeft, kan namelijk zelfstandig ochtenden gaan draaien voor de Kidsclub, de plek waar kinderen worden voorbereid op de voorschoolse opvang. Daardoor kunnen er weer meer kinderen terecht op Kidsclublocaties. En zo hebben steeds meer kinderen een grotere kans op een goede start. Sterke kinderen, sterke toekomst!

Terug naar de harde werkers. Ze zijn unaniem: ze hebben heel veel geleerd en willen heel graag vrijwilligerswerk blijven doen bij de Kidsclub. Wat ze verder nog zeiden?

“Ik ben sterker geworden door mijn stage bij de Kidsclub. En ook ik heb veel geleerd. Hoe kan ik een kind begeleiden? En hoe kan ik met ouders in gesprek gaan over het gedrag van hun kind? Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten waaróm een kind boos is. Je kan dan beter naar een oplossing zoeken en met de ouders overleggen. Ik heb ook geleerd dat je in het gesprek met de ouders neutraal moet blijven en geen mening moet geven over het kind. Dat is soms moeilijk, maar wel het beste. Ik ben zelf ook met mijn kind bij de Kidsclub geweest. Ik wist dus al hoe het werkt en hoe leuk en leerzaam het is. De kinderen leren daar hoe ze hun motoriek beter kunnen maken en ze leren extra over taal. Mijn zoon communiceerde eerst alleen met gebaren, nu zingt hij liedjes mee en kan hij goed praten. Dat maakt de overgang naar de voorschoolse zoveel beter.”

“Ik heb veel geleerd over hoe een kind zich ontwikkelt en ook over hoe je kan omgaan met ruzie thuis. Ik vond mijn stage bij de Kidsclub heel leuk. Spelend een band met het kind aangaan en contact leggen met de ouders. Ik vond het ook wel spannend, want het was een nieuwe omgeving, maar ik was al snel gewend. Nu heb ik zelfs het gevoel dat ik helemaal op mijn plek ben gevallen. Daarom wil ik graag als vrijwilliger blijven werken.”

“Ik sluit ook weer aan bij wat er al is gezegd: ik heb bij de Kidsclub geleerd hoe ik kan omgaan met een speciaal kind. Hoe kun je spelen? Hoe weet ik wat hij/zij bedoelt? Ik kon dat heel goed toepassen op mijn eigen kind. Daardoor is zij sterker, en ikzelf ook. Ik wil graag als vrijwilliger bij de academie blijven werken, omdat ik dan mijn kennis verder kan uitbreiden en kinderen en ouders verder kan helpen. Wat ik ook leuk vond was het kennismaken met andere moeders. Daar leer je ook veel van, en het is natuurlijk ook gewoon gezellig.”

En gezellig is het zeker. Iedereen klapt voor de ander, er wordt veel gelachen, er worden ‘inside jokes’ verteld, etc. Het is echt een feestje! Aartie en Tamara, de initiatiefnemers van de Kidsclub en de Academie krijgen zelf ook nog een compliment. De deelnemers noemen ze een ‘goed duo’. De spelletjes die worden gedaan zijn altijd leuk, ze leggen dingen heel duidelijk en geduldig uit en er is altijd ruimte voor plezier. En als het moet, dan zijn ze streng! Daar wordt heel hard om gelachen 🙂

Mieke van Dommelen, directeur van Power by Peers, opdrachtgever voor de Kidsclub en de Kidsclub Academie, glimt ook van trots. Dit is waar ze het voor doet: mensen met een goed idee de kans geven om dat om te zetten in een bloeiende onderneming. Aartie en Tamara grepen die kans en ze gaan als de brandweer.

Mieke van Dommelen en Caroline Scheffer in gesprek

Caroline Scheffer van het Oranjefonds geeft tot slot nog aan dat De Kidsclub echt iets toevoegt aan het aanbod voor kinderen. Er is vaak een soort gat tussen het dreumes zijn en naar de voorschoolse opvang gaan. De Kidsclub vult dat gat op en zorgt voor een soepele overgang tussen de twee fases. En dan zijn we weer bij waarom de Academie belangrijk is voor kinderen: om voor steeds meer kinderen die fijne plek te kunnen bieden waar ze spelend kunnen leren. Samen met elkaar en samen met hun ouders.

De derde ronde

In het najaar gaat de derde groep van start aan de Kidsclub Academie. Ben of ken jij iemand die belangstelling heeft? Stuur ze door naar de website!

Om de privacy en het gevoel van veiligheid van onze deelnemers te waarborgen, maken we niet overal foto’s van en vragen we altijd wie er wel en niet herkenbaar in beeld wil. Vandaar dat je soms onherkenbaar gemaakte gezichten ziet.

Verslag en foto’s: Ineke Buijs

Verder lezen over DE KIDSCLUB

DEEL DIT OP

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.