Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

SOROPTIMISTEN: POWERVROUWEN STEUNEN POWERVROUWEN

Soroptimist. Hoeveel mensen zouden dat woord kennen? En wat doet een soroptimist eigenlijk? Om dat allemaal uit te leggen, kunnen we wel een heel boek schrijven, maar dat doen we maar niet. Gelukkig is er een mooi punt waar we ons voor dit stuk op kunnen focussen: Eigen Pad. Eigen Pad is het Power by Peers-traject waarin vrouwen met een migratieachtergrond onderzoeken of zij via een opleiding, werk of op een andere manie kunnen werken aan het realiseren van hun droom. De soroptimisten zijn nauw bij dat traject betrokken.

Om gelijk maar even duidelijk te maken wie de soroptimisten zijn en hoe ze werken, delen we hier hun mooie animatie.

Anita de Moor, lid van Soroptimisten Catharijne, raakte aan de praat met Diana Bachour, een van onze Peren. Zij is de coördinator van Eigen Pad en zelf ook soro. Dat was natuurlijk direct een match, want als nu ergens vrouwen hard willen werken om hun positie te verbeteren, dan is het daar. En elke ondersteuning is daarbij welkom.

Anita, jij bent een van 23 soroptimisten (soros) die zich inzet bij Eigen Pad. Hoe doen jullie dat?
Anita: “We doen dat heel praktisch door onze ervaring en kennis in te zetten. We geven gastlessen over de onderwerpen waar we veel over te vertellen hebben. En dat kan van alles zijn. We geven bijvoorbeeld lessen over gezondheid, tuinieren, yoga, kunst en cultuur, ondernemerschap en interessante plekken in Utrecht. 

Ik heb een gastles gegeven over het onderwijs in Nederland: hoe ziet dat er in grote lijnen uit? Ik werk in het onderwijs, dus dit onderwerp past goed bij me. Ik heb deze les in de eerste en tweede groep gegeven.
Voor de huidige groep geven dezelfde gastdocenten niet één maar twee gastlessen. Dat kan over hetzelfde thema zijn als bij de eerste les, maar ook iets heel anders. Diana gaf bijvoorbeeld door dat de vrouwen graag een les over vrouwenrechten in Nederland wilden. Nou, dat paste heel goed, dus die heb ik samen met een andere soro gegeven. Dat leverde bijzondere gesprekken op met de vrouwen, die uit Syrië, Afghanistan, Palestina, Marokko, Tunesië en Turkije komen.”

De deelnemers van Eigen Pad maken kennis met veel verschillende onderwerpen en met heel verschillende vrouwen.

Zijn jullie allemaal docent?
Anita: “Nee zeker niet. Onze club bestaat uit 23 sterke vrouwen die ervaring hebben opgedaan in allerlei beroepen. Wie een gastles wil geven, kan dat in principe gaan doen, ook als iemand geen achtergrond in het onderwijs heeft. We hebben als coaches onderling intervisiebijeenkomsten. Dan leren we van elkaar en vragen elkaar hoe het gaat en wat eventueel beter kan. Dus we doen niet zomaar wat. Het belangrijkste is dat we de deelnemers van Eigen Pad motiveren, verhalen laten horen van en door vrouwen over wat zij hebben geleerd of bereikt. Het gaat om het gesprek, we leren veel van elkaar. En we geven de les in het Nederlands, dus ze leren gelijk ook weer andere begrippen dan in de les Nederlands.

De meeste van de deelnemers hebben zo’n ander leven (gehad) dan wij dat ze het heel boeiend vinden om een vrouw gewoon uit eigen ervaring en kennis te horen vertellen. Daar sta je niet altijd bij stil. Ze spreken wel Nederlandse vrouwen, maar dan vooral bij bijvoorbeeld de gemeente, of bij andere organisaties. Door Eigen Pad maken ze niet alleen kennis met verschillende onderwerpen, maar ook met heel verschillende vrouwen. En wij met hen. Het is een uitwisseling. Dat maakt het zo’n interessant traject, voor iedereen dus. De les is dus niet alleen een manier om kennis te delen, maar zeker ook een ‘bindmiddel’. Door een taalbarrière en cultuurverschillen zijn migrantenvrouwen vaak toch behoorlijk geïsoleerd. Dat bekent alleen niet dat ze geen wensen of dromen hebben. Maar hoe kom je daar als je geen contacten hebt? Of voorbeelden? Als wij als soros met onze gastlessen kunnen bijdragen aan het leggen van die contacten en het uitwisselen van ervaringen en kennis, dan zijn we daar heel erg blij mee.”

Omgaan met mensen uit verschillende culturen verrijkt je leven en verbreedt je blikveld

Wat een mooie formule. En ik begrijp dat het niet blijft bij gastlessen.
“Nee, we bieden ook individuele coaching. Omdat Diana Bachour zelf ook soro is en coördinator van Eigen Pad kent zij én de expertises van de soros én weet ze welke deelnemer daar het beste bij zou passen. Zij matcht dus elke deelnemer met een soro. We hebben geleerd van het eerste traject, toen die matching anders ging. Zoals we het nu doen, met Diana die matcht, werkt het beter.

De coaching bestaat uit minimaal vijf individuele gesprekken met de deelnemers. Die kunnen over van alles gaan, maar hebben vooral tot doel om ze te helpen om verder te komen op hun pad. Wij kunnen ze wegwijs maken en vertellen waar ze moeten zijn waarvoor, of gewoon wat dieper de kennis van ons specialisme delen.”

Hoe ben jij zelf eigenlijk bij de soros terechtgekomen?
“Ik heb altijd interesse gehad in de verbetering van de positie en rechten van vrouwen en meisjes. Dat past ook bij mijn keuze voor Vrouwenstudies aan de Universiteit Utrecht. Toen mijn kinderen wat ouder waren, had ik meer mogelijkheden om daar extra tijd aan te besteden. Ik kwam met de Soroptimisten in aanraking door een collega. Zij vond dat het goed bij me paste. Ik was inderdaad meteen enthousiast en heb me aangemeld.

Bij de Soroptimisten Utrecht Catharijne vinden we diversiteit en inclusie belangrijk. Het komt terug in de onderwerpen die we bespreken en we vinden het belangrijk dat vrouwen met een andere achtergrond lid worden van onze club. Want omgaan met mensen uit verschillende culturen, verrijkt je leven en verbreedt je blikveld. Dat merk ik privé ook, mijn man komt uit Ghana.

Als je geld deelt wordt het minder, als je kennis deelt wordt het meer

Op 8 december krijgen de deelnemers van Eigen Pad hun certificaat.
Zit het er dan op voor jullie?
“Toen we na het eerste traject onze inzet evalueerden, kwamen we tot de conclusie dat de deelnemers heel enthousiast waren en wijzelf ook. Er zijn altijd verbeterpunten en die hebben we in het tweede traject doorgevoerd. En we leren nog steeds. We zijn er trots op dat we bij een derde ronde ook paraat mogen staan. Met een nieuwe serie lessen, met andere onderwerpen en waarschijnlijk ook weer nieuwe gastdocenten. We houden graag de afwisseling erin, voor iedereen, dus ook voor onszelf. We blijven sowieso met plezier onze kennis delen. Ik zeg altijd maar: ‘Als je geld deelt wordt het minder, als je kennis deelt wordt het meer.”

SOROPTIMIST WORDEN?

Denk jij nu dat wil ik ook wel, soro worden? Onder de knoppen hieronder vind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met Diana Bachour of Anita de Moor. Soroptimist Catharijne wil ook zelf graag inclusief en divers zijn. Heb jij een niet-Nederlandse achtergrond? Voel je zeer welkom!

MEER INFORMATIE

Meer weten? Onder de groene knoppen staan andere artikelen over soroptimisten.
Onder de knop Naar Eigen Pad vind je alles over het traject, inclusief linkjes naar weer andere artikelen, bijvoorbeeld over de certificaatuitreikingen.

Interview en foto: Ineke Buijs
Beeld: AI


De naam Soroptimist is afgeleid van het Latijn en bestaat uit twee delen: soror (zuster) en optimum (het beste). Soroptimisten zijn vrouwen die het beste willen voor andere vrouwen. Samen vormen ze het allergrootste internationle vrouwennetwerk (Soroptimist International), dat al in 1921 is opgericht. Het netwerk valt per land uiteen in Soroptimistenclubs. In Utrecht zijn er daarvan twee: Soroptimist Utrecht en Soroptimist Catharijne. Over die laatste club gaat het in dit artikel

DEEL DIT OP

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.