Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

NIEUW PROJECT: Beter Bediend

verbetering van bejegening


Power by Peers is recent in een project gestapt met 
Disability Studies in Nederland (DSiN). Deze organisatie stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. In het geval van het nieuwe project gaat het om onderzoek naar de bejegening van mensen met een fysieke of psychische beperking in het commerciële en publieke domein, met als doel om die uiteindelijk beter te maken.

Dat is misschien een taai intro, maar we gaan het uitleggen. Het project heet Beter Bediend en die titel raakt dus precies de kern. Uit eerder onderzoek, ook door andere partijen, blijkt dat mensen met een lichamelijke beperking lang niet altijd benaderd en behandeld worden als ze zouden wensen. En hoe mensen zonder beperking vaker wél worden bejegend. Met respect bijvoorbeeld. Mensen met een beperking worden soms niet serieus genomen of voor vol aangezien. Dan vraagt bijvoorbeeld een verkoper niet aan degene in een rolstoel wat zijn vraag is, maar aan degene die de rolstoel duwt. Of tegen iemand die doof is wordt versimpeld gepraat, terwijl het verstand van diegene het probleem niet is. Maar ook: mensen stuiten vaak letterlijk op dempels. In gebouwen, of in kantoren. Letterlijk, maar ook digitaal. Hoe zou het zijn als je door je beperking niet meer zelf geld kunt opnemen? Of geen online formulier kunt invullen, omdat je slecht ziet of omdat je digitaal niet zo handig bent? Dit soort dingen gebeuren zowel in winkels, bioscopen en hotels, maar ook bij gemeenten en instanties, met alle gevolgen van dien.

TRAINING EN EMPOWERMENT
Dat kan dus beter. Inclusiever. Maar om iets te kunnen verbeteren, zul je eerst de situatie zoals hij is moeten inventariseren. Een 0-meting vaststellen dus. Daarvoor moet je weten hoe je mensen ‘ondervraagt’, hoe je de informatie die jij nodig hebt loskrijgt uit de mensen voor wie jij uiteindelijk zaken in gang wilt zetten. Daarvoor is een training ontwikkeld. En die training, daar komt Power by Peers om de hoek kijken.

Mieke van Dommelen, directeur en Beatrijs Wind, zzp’er, gaan de training geven. Daarmee werken ze samen met Disability Studies in Nederland aan empowerment van mensen met welke beperking dan ook. Want de afstand die zij hebben tot wat dan ook (zoals de arbeidsmarkt of goede zorg), moet kleiner. Mieke en Beatrijs weten dat als geen ander: Beatrijs is familie-ervaringsdeskundig, Mieke is zelf ervaringsdeskundig. En dat is precies een van de voorwaarden om voor Power by Peers te kunnen werken, ook in dit project.

De pilot loopt in Almere, Nijkerk en Amersfoort. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Mieke van Dommelen: directeur, Kernteam
Mieke van Dommelen
Beatrijs Wind van de Power Academie
Beatrijs Wind

INFORMATIE

Heb jij speciale belangstelling voor dit project en woon of werk je in Almere, Nijkerk of Amersfoort? Neem dan contact op met Beatrijs Wind van Power by Peers via beatrijs@powerbypeers.nl. Meer weten over Disability Studies in Nederland? Klik op het logo.

DEEL DIT OP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.