Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

HET GEZICHT ACHTER HET FONDS: BRIGITTE COTÉ

Brigitte Coté is adviseur Donaties bij VSBfonds voor de provincies Utrecht, Overijssel en Flevoland. Dat betekent dat zij samen met haar collega de fondsaanvragen in deze regio beoordeelt en adviseert welke kunnen worden gehonoreerd. Een van die aanvragen kwam vanuit Power by Peers, voor ons traject Eigen Pad, waarin vrouwen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond werken aan zichzelf en aan hun toekomst. Wat is VSBfonds en wat maakte dat Eigen Pad een donatie kreeg? In gesprek met het gezicht achter een van onze financiers.

Als je binnenkomt bij VSBfonds aan de Maliebaan in Utrecht kun je er niet omheen. In de gang hangt hoog tegen de muur een rij met spaarpotten en -varkens uit de geschiedenis van het fonds (zie boven aan de pagina). Als bezoeker kun je op een grote rode knop drukken. Er verschijnt dan een getekende projectie die vertelt wat VSBfonds ondersteunt en waarom. Ik had misschien wel bijna kunnen volstaan met het filmen van die projectie, maar dan had ik een mooi gesprek gemist met Brigitte Coté over Eigen Pad.

Een ander deel van de spaarpottencollectie

Brigitte, we hebben net de spaarpotten en de projectie staan bekijken. Wat is eigenlijk in grote lijnen de geschiedenis van VSBfonds?
Brigitte: “Die geschiedenis gaat helemaal terug naar 1817, toen er door de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen nutsspaarbanken werden opgericht, banken zonder winstoogmerk maar met een maatschappelijk doel. Na enkele fusies, splitsingen en organisatieveranderingen is daaruit VSBfonds ontstaan. Net als de historische variant steunt VSBfonds dus projecten en organisaties met een sociaal-maatschappelijk belang”.

We willen graag bijdragen aan een sterke samenleving, met mensen die het zelf en ook samen kunnen redden. Daarvoor is het nodig dat iedereen overal aan kan meedoen

Jullie ondersteunen behoorlijk wat projecten, zelfs ook gedurende meerdere jaren. Wat is jullie drijfveer om zoveel geld terug te geven aan de samenleving?
“Die drijfveer voert dus ook weer terug naar het ‘Nut van het Algemeen’. We willen graag bijdragen aan een sterke samenleving, met mensen die het zelf en ook samen kunnen redden. Daarvoor is het nodig dat iedereen overal aan kan meedoen.

Alles wat je als stichting of vereniging organiseert kost geld. Veel organisaties of initiatieven hebben niet voldoende geld. Die hebben dan of geen slagkracht en middelen, of ze moeten bezoekers of deelnemers aan projecten om zo’n grote toegangsprijs, contributie of bijdrage vragen dat deze niet meer voor iedereen bereikbaar zijn. Organisaties kunnen dus een aanvraag bij VSBfonds indienen voor hun project. In deze regio gaan mijn collega en ik die allemaal beoordelen. Passen ze bij onze doelstellingen? Kunnen we met onze steun echt helpen om een maatschappelijk doel te bereiken? Dat soort vragen. Soms zijn we het niet helemaal met elkaar eens. Dan vragen we er nog iemand bij. Pas als we het eens zijn over welke aanvragen we willen honoreren, gaan de voorstellen naar degene die de eindbeslissing neemt.

“Het is natuurlijk nooit fijn om projecten te moeten afwijzen, maar we willen het natuurlijk wel zuiver houden en eerlijk blijven doen. En we blijven ook kritisch. Projecten krijgen niet zomaar zonder ‘hercheck’ jarenlang budget. Sowieso gaat het nooit om structurele financiering. We helpen een project graag op weg, tot bijvoorbeeld de gemeente gaat subsidiëren, of tot er een andere geldstroom op gang is gekomen. Stel dat een project in een paar jaar zo ver is bijgesteld dat het eigenlijk een heel nieuw idee is geworden, dan kunnen we weleens langer betrokken blijven, maar meestal is het voor een beperkte tijd.”

Om het wat concreter te maken: wat voor soort projecten steunen jullie nu precies?
“Bij het beoordelen van de aanvragen hanteren we twee aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Bij Kunst & Cultuur kun je denken aan amateurkunstprojecten, theatergroepen, festivals, musea, cultuureducatie voor kinderen etc. Want ook kunst en cultuur moeten in onze visie breed bereikbaar zijn. Ze verrijken immers je leven.”

Wij kunnen echt lokaal bijdragen aan een betere samenleving

“Aandachtsgebied Mens & Maatschappij verdelen we onder in twee pijlers: ‘Betrokken Buurten’ en ‘Betrokken Mensen’. Onder Betrokken Buurten vallen initiatieven zoals buurtwerkkamers, speeltuinen, buurtmoestuinen, buurthuizen, etc. Eigenlijk alles dat bijdraagt aan begrip, respect en ontmoeting, en op die manier aan een betere buurt. En dat ook omziet naar kwetsbare mensen. Bij Betrokken Mensen gaat het meer om persoonlijke ontwikkeling, zoals het ontwikkelen van kennis en (sociale) vaardigheden, om het leren ontdekken en benutten van je eigen talenten door te leren en te doen. Met dat alles samen kunnen we echt lokaal bijdragen aan een betere samenleving.”

VSBfonds steunt bij Power by Peers het traject Eigen Pad. Als ik het zo allemaal hoor, past dat inderdaad goed bij jullie doelstellingen…
“De aanvraag voor Eigen Pad kwam drie jaar geleden bij mij terecht. Ik vond het gelijk heel goed passen. Het project gaat over vrouwen met een migratieachtergrond die gaan onderzoeken hoe hun toekomst er zou kunnen uitzien en hoe ze daaraan kunnen werken. Door hoe het traject is opgebouwd, met gastdocenten, bezoekjes aan organisaties en bezienswaardigheden en alleen al door in de groep samen te leren en te doen, bouwen ze een netwerk op. Ze leren hoe ze hun weg kunnen vinden in ons land – letterlijk en figuurlijk – en ze verbeteren hun taalvaardigheid. Ze leren over werk en ondernemerschap. En vooral: ze komen uit hun isolement en worden sterker en zelfredzamer. Dat past natuurlijk uitstekend bij wat wij willen stimuleren.”

Ik zie in de evaluaties ook echt dat het werkt. De vrouwen die Eigen Pad hebben gevolgd stromen vaak door naar werk of vrijwilligerswerk waar ze van grote betekenis zijn

“Ik zie in de evaluaties ook echt dat het werkt. De vrouwen die Eigen Pad hebben gevolgd stromen vaak door naar werk of vrijwilligerswerk waar ze van grote betekenis zijn. Zonder Eigen Pad was dat niet gebeurd. Ik ben een paar keer bij bijeenkomsten geweest en dat is altijd weer bijzonder. Er zitten vrouwen uit allerlei landen en culturen en met verschillende achtergronden die elkaar uiteindelijk vinden en vaak dikke vriendinnen worden. Ze helpen elkaar, maken samen hapjes voor bij de bijeenkomst, ze eten samen, wisselen ervaringen uit, ook over hoe ze hun gezin runnen, etc. Als ik dat allemaal zie, dan weet ik dat de honorering van de aanvraag de juiste beslissing is geweest. Dat maakt me echt trots op wat wij als fonds doen.”

De eerste lichting Eigen Pad -vrouwen tijdens de certificaatuitreiking

“Sowieso wil ik wel even kwijt dat ik veel respect heb voor Power by Peers. Ik hoor en zie jullie naam echt heel vaak en altijd in positieve zin. Ik vind Power by Peers een mooie en actieve organisatie. Als adviseur bij VSBfonds, maar ook als mens.”

Interview: Ineke Buijs
Foto’s: Brigitte Coté

Verder lezen over EIGEN PAD

JAAA! CERTIFICAAT!

Bij Eigen Pad werken vrouwen met een migratie-of vluchtelingenachtergrond aan hun toekomst. In oktober 2022 kreeg de eerste lichting deelnemers hun certificaat.

Lees verder »

DEEL DIT OP

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.