Met Eigen Wijsheid Samen Ondernemen

Ervaringsdeskundigheid onmisbaar voor kracht en groei

EDWIN PETERS VERLAAT DE RAAD VAN TOEZICHT


Edwin Peters hoeft niet zo nodig in het centrum van de aandacht. Dat is jammer, want hij heeft prachtige verhalen en ideeën, en nog belangrijker: resultaten. Edwin neemt afscheid van de raad van toezicht van Power by Peers. Een goed moment om deze gedreven man toch even in het zonnetje te zetten met een interview.

Je gaat onze raad van toezicht verlaten, maar hoe ben je er eigenlijk bij gekomen?
Edwin: “Ik ken Mieke (van Dommelen, directeur van Power by Peers, red.) nog van toen ze bij Centrum Maliebaan werkte, in de verslavingszorg. Ik werkte zelf bij de Tussenvoorziening. Ik was in die tijd, (net als Mieke) al veel bezig met thema´s als dakloosheid, verslaving en armoede. Er waren een paar organisaties, waaronder het Ubuntuhuis en Lister, die een opleiding wilden opzetten rondom armoede en ervaringsdeskundigheid. Er waren op dat moment al wel wat opleiders en ervaringsdeskundige begeleiders in de GGz vanuit Zadkine in Rotterdam, waar ze mensen opleiden op mbo-4 niveau. Wij misten alleen een opleiding die aandacht had voor de diepe dalen die iemand ook kan tegenkomen vanuit armoede.”

We hebben met enkele zeer gedreven mensen de opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting in Utrecht opgebouwd 

“EDASU is een opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting. EDASU opereerde landelijk, maar nog niet in Utrecht. Met enkele zeer gedreven mensen hebben we die opleiding opgebouwd. We hadden studenten, we hadden docenten, maar we hadden geen ruimte. Die kregen we uiteindelijk via Mieke bij Power by Peers op de Rhonedreef. Daar was een lokaal vrij waar we een eerste klasje konden laten draaien. Omdat we in hetzelfde gebouw zaten, en natuurlijk omdat Mieke en ik elkaar kenden en gelijkgestemd waren, werd de band tussen EDASU en Power by Peers heel hecht. Mensen stroomden van hen naar ons en andersom, en dat werkte heel goed. Een van de studenten van het eerste uur was Cybille Latour. Zij is inmiddels een belangrijke schakel in alles dat met armoede te maken heeft, inmiddels niet alleen meer als iemand die zelf armoede meemaakte, maar als iemand die haar missie breed uitdraagt. Kijk maar eens naar alle projecten die zij begeleidt en de opdrachten die ze uitvoert, ook buiten Power by Peers. En dan ben ik terug bij je vraag: Cybille stelde me voor bij de raad van toezicht. En ik ging graag aan de slag.”

Je hebt voor nog veel organisaties gewerkt en bestuursfuncties gehad dan hier genoemd staan. Zat daar ook een bepaalde lijn in?
“Absoluut. Ik ben een groot voorstander van zelfbeheer en eigen regie. Ik denk namelijk dat oplossingen beter werken als ze vanuit de vraagsteller zelf komen. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld bij. Ik was tegelijkertijd betrokken bij de Sleep-Inn, de officiële nachtopvang in Utrecht, onderdeel van de Tussenvoorziening en bij NoiZ, Nachtopvang in Zelfbeheer. Bij de NoiZ zag ik hoe het anders kon, minder vanachter een bureau bedacht, maar meer gedragen door de daklozen zelf.
Bij de Sleep-Inn was het veel wij/zij. Wij als bestuur en personeel zijn verantwoordelijk, zij als gasten nemen de diensten af die wij bieden. Bij de NZ was iedereen samen verantwoordelijk. De nachtopvang werd gerund door de gasten zelf.”

Maar niet iedereen die bij een nachtopvang terechtkomt kan zoiets toch helemaal runnen, ook al is het gezamenlijk?
Edwin: “Nee, er zijn altijd natuurtalenten, maar vaak hebben de gasten nooit de kans gehad om te leren hoe je zoiets doet. Ze hebben een leven op straat achter de rug, waar de regels behoorlijk anders zijn dan in een nachtopvang. Mijn vriendin, een vriend en ikzelf waren er dus om ze te ondersteunen bij hoe ze konden samenwerken. Hoe je zorgt dat je iedereen gelijke rechten geeft en niet bijvoorbeeld bij Cees van alles door de vingers ziet omdat je hem goed kent. We bespraken ook met ze wat de regels waren en hoe je die dan afspreekt en handhaaft. En die regels werden helemaal door henzelf opgesteld. En uiteindelijk was iedereen verantwoordelijk.”

Dat is de rode draad bij alles wat ik doe: mensen zelf laten uitvinden hoe ze
hun vraag kunnen oplossen en ze het ook zelf laten doen

Dat klinkt spannend. Wat leverde die aanpak op?
Edwin: “Wat mij betreft een menselijker opvang en vooral ook mensen die hun eigen kracht terugvinden. Die er weer toe doen. Daar groeit iedereen van. Bij de Sleep-Inn was bijvoorbeeld de regel dat iedereen om 9.00 ’s morgens naar buiten moest. Het is een nachtopvang, dus in de ochtend was het wegwezen. Dat gold ook als iemand ziek was. Bij de  NoiZ kon diegene ‘thuisblijven’. De andere beheerders en gasten zorgden voor die persoon. Er ontstond een echte ziekenboeg, waar ook een huisarts bij betrokken was. Dat hebben de beheerders en gasten allemaal zelf voor elkaar gekregen. Daar was ik ontzettend trots op. En omdat het ontstaat vanuit de mensen zelf, wordt het idee gedragen en werkt iedereen graag mee. Ieder met zijn of haar eigen talent en (ervarings)deskundigheid. Dat is voor mij echt de rode draad bij alles wat ik doe: mensen zelf laten uitvinden hoe ze hun vraag kunnen oplossen en ze het ook zelf laten doen. Het enige dat wij doen, is empoweren, ze de kennis en tools geven die ze nodig hebben. En ze vooral de ervaring laten inzetten die ze in het leven hebben opgedaan. Die is minstens zo veel waard  als de wetenschappelijke boekenkennis en de praktijkkennis van de professionals. Dat is ook de visie van Power by Peers en dat was precies waarom ik goed in de raad paste.”

Kun je dat ei wel kwijt in zoiets als een raad van toezicht?
Edwin: “Jazeker. Formeel zie je als raad toe op de financiën, of wat er wordt uitgevoerd ook in lijn is met de visie en missie en of de kernwaarden goed worden bewaakt. Informeel denk je ook mee vanuit je eigen ervaringen en deskundigheid. Ik kon dus prima mijn ideeën over empowerment en ervaringsdeskundigheid kwijt. Ik zag ze dan ook weer op allerlei manieren terug.”

Ik heb wat zorgtaken gekregen voor iemand in mijn omgeving.
Daardoor ben ik gaan inzien dat ik van nog dichterbij mensen wil helpen

Dat klinkt toch als een match made in heaven! Waarom ga je weg?
Edwin: “Ik ga uit meer besturen weg. Mij is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat ik meer directe ondersteuning wil bieden. Ik heb wat zorgtaken gekregen voor iemand in mijn omgeving en daardoor ben ik gaan inzien dat ik van nog dichterbij, dus nog directer mensen wil helpen. Niet per se met letterlijk zorgen, maar door te ondersteunen bij problemen met een PGB, bijvoorbeeld. Door samen te zoeken naar een uitweg uit dat ambtelijke moeras. Het is ook goed om niet te lang hetzelfde te doen. Ik heb nu een jaar of 4, 5 in de raad van toezicht gezeten, nu mag iemand anders.”

Wie zou je als je ideale opvolger zien?
Edwin: “Een concrete naam heb ik daar niet bij in beeld, maar ik zou de raad wel adviseren om iemand te zoeken die de focus op ervaringsdeskundigheid bewaakt en dus liefst ook zelf ervaringsdeskundig is op een van de thema’s die bij Power by Peers actueel zijn. Iemand uit het bestaande netwerk. En daar wil ik dan bij zeggen dat levens- en werkervaring belangrijker is dan ervaring in bestuursfuncties.”

Ik heb heel veel respect voor iedereen die bij tegenslag het heft in eigen hand neemt,
 al dan niet met wat ondersteuning. Je komt er zo echt sterker uit.

Hoe kijk je na deze periode naar Power by Peers?
Edwin: “Met trots. Er wordt door het hele land veel gedaan met ervaringsdeskundigheid. Power by Peers sluit daar niet alleen mooi op aan, maar voegt ook iets extra’s toe. De aanpak is vernieuwend en er worden heel veel mensen geholpen bij het terugvinden van hun kracht en zelfstandigheid. Ik wil speciaal nog even zeggen dat ik heel erg trots ben op Cybille, die ik eerder noemde. Haar projecten gaan me echt aan het hart. Ze gaan over het gevecht tegen de ambtelijke molens. Maar ook als persoon is Cybille een voorbeeld van groei. Hoe zij zich vanuit een armoedesituatie heeft weten te ontwikkelen naar de belangrijke rol die ze nu speelt, daar heb ik heel veel respect voor. Net als voor iedereen die bij tegenslag het heft in eigen hand neemt, al dan niet met wat ondersteuning. Je komt er zo echt sterker uit.”

Interview: Ineke Buijs
Foto: privécollectie Edwin Peters

Edwin noemt een paar keer Cybille Latour. Je vindt haar Power by Peers-projecten (ze heeft er nog veel meer) en een interview met Cybille zelf onder de groene knoppen. 

DEEL DIT OP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stel je vraag ->
Kunnen we je helpen?
Je zoekt contact met Power by Peers. We reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Let op: Als je de chat start, weten we wat jouw telefoonnummer is. Wij zullen je echter nooit ongevraagd berichten sturen en je nummer nergens opslaan zonder jouw toestemming.