Eind januari werd ik gebeld door Henri Gritter, manager bij Youké een organisatie voor Jeugdzorg. Met Henri werk ik al een tijdje samen. Hij draagt de inzet van ervaringsdeskundigheid naast professionele en wetenschappelijke deskundigheid een warm hart toe. En dat bindt!

Dit keer had Henri de vraag aan Power by Peers of wij op een werkbijeenkomst voor jeugdzorgprofessionals ons verhaal zouden willen delen. Wat is dan ons verhaal? Dat wij ervaringsdeskundige dienstverlening in het sociale domein aanbieden vanuit ondernemerschap. En dat wij daar ervaringen mee opdoen die het delen waard zijn zodat we daar met z’n allen weer van leren. Wat een toffe vraag van Henri!

En zo gingen Cybille Latour en ik op vrijdag 9 februari in alle vroegte naar Rotterdam, naar de Associatie Jeugdzorg. Cybille biedt als sociaal ondernemer met ervaringsdeskundigheid al geruime tijd gespecialiseerde gezinsondersteuning bij gezinnen die hulpverlening ontvangen van Youké. Wat startte als een experiment lijkt inmiddels niet meer weg te denken uit het pallet van dienstverlening. En het resultaat? Rust en regelmaat, een gezin wat weer stap voor stap vertrouwen krijgt in de toekomst en een uithuisplaatsing die wordt voorkomen. Kortom, met trots kijk ik naar hoe Cybille met haar ervaringsdeskundigheid “iets” biedt wat nog niet bestond.

En daar ging het over die dag. Over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. Over of het nu een vak is of een extra competentie. En of dit vrijwilligerswerk mag zijn of betaald hoort te worden. Uiteraard hebben wij met Power by Peers over al deze vragen wel een antwoord en een zienswijze.

Werken met Power by Peers = ondernemen

En ondernemen met Power by Peers is nieuwe dienstverlening ontwikkelen. Daar waar de ander stopt gaan wij verder. Dit zodat we de gaten in de markt opvullen. Cybille biedt met 2toCareWijszcoaching iets wat er nog niet is. En wat is dat dan?

Doen!
We bieden dienstverlening daar waar het gebeurt, praktisch en wat nodig is. We werken mee in en met het gezin.

Werken wanneer het werk er is
Kantoortijden ontbreken bij de ondernemers van Power by Peers. We zijn er en werken wanneer het nodig is. Een ervaringsdeskundige begrijpt het belang hiervan als geen ander. Dus juist ook ’s avonds en in het weekend.

Werken vanuit gelijkwaardigheid
Dit niet te verwarren met gelijkheid. Persoonlijk contact zonder hiërarchie, dat is waar Cybille voor staat. En ze heeft wel een andere rol, de rol van deskundige professional.

En deze drie unieke punten bij elkaar maken dat Power by Peers staat voor ervaringsdeskundigheid als een volwaardige betaalde professie in het sociale domein. Henri Gritter gunde dat aan Power by Peers, ging het experiment aan. Inmiddels staan er op allerlei vlakken ondernemers klaar die van en met hun eigen ervaring werk creëren.

Wie helpt ons mee dit verder uit te rollen? Ben jij de volgende die met ons in business gaat? We komen graag in contact met jou: info@powerbypeers.nl