Waarom Power by Peers?

Werken naar vermogen, participatiewet en participatiesamenleving. Het kan niemand meer ontgaan, in Nederland vindt een verandering plaats. Waar lange tijd de tendens dat mensen die ziek zijn niet hoeven te werken (verzorgingsstaat) en we zagen dat als een luxe die we konden opbrengen vragen we nu iedereen om te werken en een steentje bij te dragen; de Participatiesamenleving.

De sociale onderneming Power by peers biedt een nieuwe oplossing voor het Participatiesamenlevingsvraagstuk. Niet langer wordt het voor de mensen met een handicap, beperking bedacht. Nee, de mensen verzinnen zelf de oplossing en doen dit vanuit hun eigen ondernemerschap. Zo ontstaat er voor de Peer ondernemers de mogelijkheid te werken naar vermogen en te verdienen naar vermogen. Stap voor stap, naar vermogen, zodat het bij de Peer ondernemers past. En in hun dienstverlening werken de Peer-ondernemers zij zelf met de mensen om wie het gaat: Power by peers werkt Peer to peer. En zo ontstaat er een win-win-win!

Onze diensten

Power by peers maakt van de competenties van de Peer ondernemers in combinatie met hun levenservaring een exclusieve dienst. Het perspectief wat zij meebrengen op vragen van burgers, gemeenten, wijken, bedrijven is verfrissend. Bovenal geloven zij dat de oplossing ligt in het eigenaarschap van de mensen om wie het gaat. Onze Peer ondernemers zien “Kanteloplossingen” alom!

Voorbeelden van onze diensten zijn:

  • 2ToCareWijszCoaching: eigenzinnige en praktische huishoudcoaching & begeleiding
  • PeersCoaching
  • PowerTeam
  • Camera tegen Pesten
  • De Gouden Gans
  • Projectleiding met ervaringsdeskundigheid
  • Omgaan met klein budget als uitdaging!
  • Ondersteuning keukentafelgesprekken
  • Bedrijfscoaching in het werken met de Participatiewet
  • Ervaringsdeskundig organisatieontwikkeladvies

Hoe werken wij?

We doen dit door een diversiteit van diensten. We bieden training, workshops, advies, projectondersteuning en management. We werken met individuen en groepen. Iedere Peer ondernemer werkt vanuit zijn eigen deskundigheid en professie.

Wie zijn onze klanten?

Allereerst zijn er gemeenten. De Peer ondernemers vormen samen een uitvoeringsorganisatie voor de WMO. Hiervoor schrijven we in op openbare aanbestedingen en maken we afspraken met gemeenten.

Ten tweede zijn er organisaties in het maatschappelijk veld dan wel het sociale domein, voor wie ervaringsdeskundigheid van Peers in hun dienstverlening een meerwaarde is. Hierop maken we afspraken met deze organisaties.

Ten derde zijn er bedrijven. Zij hebben allen te maken met het uitvoeren van de Participatiewet en het nakomen van de social return verplichting. Door samen te werken met Power by Peers geef je uitvoering aan de uitvoering van deze wetgeving. We doen dit altijd als maatwerkafspraak.

Wil u ook onderzoeken of we kunnen samenwerken? Bel: 06 22 38 97 50 of mail: info@powerbypeers.nl