Ondernemershuis Power by Peers
Ondernemershuis Power by Peers

Power by peers biedt workshops, trainingen, cursussen, projectondersteuning en management.

Grofweg hebben we twee markten. Enerzijds is onze dienstverlening voor iedereen die in het maatschappelijk veld werkt dan wel diensten af neemt. Anderzijds kunnen we van betekenis zijn voor het bedrijfsleven.

Samenwerken in het maatschappelijke veld
Power by peers is zelf uitvoerder in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook werken we in zogenaamd onderaannemerschap van maatschappelijke organisaties. Onze peer to peer dienstverlening kenmerkt zich door vanuit gelijkwaardigheid te werken met zowel mensen die ondersteuning nodig hebben als met professionals. We gaan ervan uit dat iedereen mee kan doen. Samen werken we aan het vormgeven van de participatiesamenleving. En we doen dit op een wijze die bij jou of die persoon past.

Samenwerken met bedrijven
Power by peers biedt bedrijven de mogelijkheid om met hen samen de participatiewet in hun onderneming vorm te geven. Onze Peer-ondernemers kunnen organisaties en teams trainen, ondersteunen en laten zien hoe werken naar vermogen haalbaar is. Samen werken we aan het vormgeven van een inclusieve samenleving in jouw bedrijf. En we doen dit op de wijze die bij jouw organisatie past.

Samenwerken met Power by peers betekent dat je bijdraagt aan de uitvoering van de participatiewet. We vertellen je daar graag meer over. Gaan we samenwerken?

info@powerbypeers.nl
06 22 38 97 50