“ORIENTATIE OP ONDERNEMERSCHAP OP BESCHEIDEN SCHAAL”

September 2017 – Power Academie

 

In het voorjaar van 2017 hebben we de training “oriëntatie op ondernemerschap op bescheiden schaal” gegeven. We startten met een groep van zestien deelnemers. Daarvoor hebben we tweeëntwintig intakes gedaan. Vier deelnemers vielen uit wegens ziekte en persoonlijke omstandigheden. Aan twaalf deelnemers is een certificaat uitgereikt. Onder de deelnemers zijn mensen met een Participatiewet uitkering en een WW – uitkering. Ook is er niet uitkeringsgerechtigde (nugger) en voor sommigen geldt dat ze aan het einde van hun WW – uitkering zitten en de overstap moeten maken naar de bijstand. Het doel van de training is uitvinden of het mogelijk is om via (parttime) ondernemerschap geld te verdienen. Doel is doorstromen naar de regeling “Ondernemen op Bescheiden schaal”, de “BBZ – regeling” of het starterstraject via het UWV.

Het programma van deze training bestond uit twee bijeenkomsten per week over een periode van zeven weken. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Verkenning persoonlijke effectiviteit van de zelfstandig ondernemer
 • Verkenning zakelijke vaardigheden van de zelfstandig ondernemer
 • Verkenning product markt combinatie
 • Verkenning financiën voor starterts
 • Verkenning Boekhouden en administratie
 • Propositie van je bedrijf en product
 • Werking van fondsen en subsidies
 • Verkenning van acquireren
 • Omgaan met belemmeringen
 • Profileren, pitchen en presenteren

Na zeven weken geven de deelnemers terug dat ze zicht hebben op wat ze willen bereiken, weten wat erbij komt kijken als je zelfstandig ondernemer wilt worden en dat hun vertrekpunt meer helder is. Ook zijn ze nieuwsgierig geworden naar fondsen en subsidiemogelijkheden en weten ze waar ze kennis over willen hebben. Ze hebben antwoorden op vragen zoals of het haalbaar is om te starten met een idee en waar de contacten zijn die hen kunnen helpen. Deelnemers geven aan dat het werken in een groep stimuleert om actief te blijven, vooral “gewoon acties gaan ondernemen en het gaan dóen” en dat je in een groep meer input krijgt dan dat je in je eentje alles moet uitvinden.

“Ik zit er nu dieper in, kan me beter focussen en kan nu keuzes gaan maken.”

Power Academie certificaten

 

Evaluatie

Na de training is er via een evaluatieformulier feedback gevraagd. Er zijn negen evaluatieformulieren ingevuld.

 

Het cijfer dat de deelnemers voor deze training geven is gemiddeld een 8,8.

 

De deelnemers waardeerden de training in zijn geheel, de presentatie van de trainers en de bruikbaarheid in de praktijk als goed tot uitstekend; de verwachtingen van de training en de informatieverstrekking vooraf als voldoende tot goed. De uitwisseling met andere deelnemers werd over het algemeen ervaren als goed tot uitstekend. Het niveau en het tempo van de training werd door ieder als goed ervaren. De deelnemers noemden als beste onderdelen: financiën, ondernemingsplan, marktonderzoek en presentatie/pitchen. Ook het helder krijgen van je doel en het leren focussen werd enthousiast ontvangen, net als het berekenen van je eigen uurprijs en hoe je de BTW berekent.

De deelnemers hebben de volgende suggesties voor verbetering gegeven en deze nemen we van harte aan en zullen we in een volgende training vormgeven:

 • De afwisseling van persoonlijke aandacht en in de groep werd tijdens de groepsbijeenkomsten als goed ervaren, echter er mag nog meer individuele aandacht zijn voor de persoonlijke plannen en waar mensen persoonlijk tegen aanlopen en willen leren. Een stuk individuele coaching is belangrijk om je echt te focussen en de handvaten te krijgen om verder te gaan.
 • Het stuk over de financiën en boekhouding is nu in een dagdeel gedaan. Hiervoor is meer tijd en aandacht nodig. In het vervolg gaan we hier minimaal 2 lessen aan besteden en vervolgens op individueel niveau mee verder.
 • Het opzetten en schrijven van je eigen ondernemingsplan verdient meer begeleiding. We zullen de lessen meer indelen aan de hand van de onderwerpen die in het ondernemingsplan naar voren komen. Ook zullen de werkbijeenkomsten focussen op het ondernemingsplan.

Van de twaalf deelnemers die een certificaat hebben behaald, hebben twee deelnemers hun aanvraag voor de BBZ ingediend. Zij gaan binnen drie tot negen maanden starten met behulp van deze regeling. Vijf deelnemers gaan door voor “Ondernemen op bescheiden schaal”. Een deelnemer heeft zich ingeschreven bij de KvK en is op kleine schaal gestart. Een deelnemer gaat in 2017 haar ondernemingsplan uitvoeren via het traject van het UWV. Twee deelnemers hebben besloten om te gaan werken in een baan. Een van hen heeft inmiddels een parttimebaan. De rest werkt deze maanden in 2017 door aan het ondernemingsplan en actieplan richting zelfstandige inkomsten.

 

aantal resultaat
Nugger 1 Werkt aan zelfstandig ondernemerschap als financieel adviseur
WW-er 2 Traject starten via de WW als app – ontwikkelaar en trainer/coach
WAO-er 1 Ondernemer met product camera tegen pesten in samenwerking met scholen en ouderbetrokkenheid in Overvecht; Parttime ondernemer
Van participatiewet naar BBZ -regeling 2 BBZ traject zonder gemeentekrediet bij opstart schildersbedrijf en adviseursbedrijf
Participatiewet 5 Ondernemen op bescheiden schaal
Participatiewet 1 Werkt in baan

 

 

Power by Peers werkt samen met Dok030 & MIO Partner uit Overvecht. Het traject wordt gefinancierd door de Adam van Doorninck Stichting, Wijkbureau Utrecht Overvecht en het Kansfonds.