Poweracademie

Met deze naam geeft Power by Peers het opleidings- trainings- en ontwikkeltraject vorm dat iedere ondernemer ontvangt als hij zich aansluit bij de coöperatieve vereniging Power by Peers. Het met inzet van je eigen ervaringsdeskundigheid in combinatie met het hebben van een afstand tot de arbeidsmarkt gaan ondernemen vraagt een heleboel van de mensen die zich willen aansluiten bij Power by Peers. Poweracademie ondersteunt de ondernemers opdat zij hun ambitie als zelfstandig ondernemer kunnen realiseren.

Het programma
Het traject Power by Peers aan de ondernemers biedt beslaat een aantal algemene modules. Daarnaast is een deel maatwerk op basis van de leerbehoefte. Een deel van het traject vindt groepsgewijs plaats en een deel is individueel.

Bij het groepsonderdeel en daar waar iedereen mee aan de slag gaat betreft de volgende onderdelen:

 • Het maken van een realistisch bedrijfsplan
 • Het maken van een PR plan
 • Het stap voor stap vormgeven van het bedrijf zoals:
  • Wat is de Kamer van Koophandel, wat kun je daar halen en waar moet je aan voldoen?
  • Hoe maak ik een planning?
  • Hoe registreer ik mijn uren?
  • Wat is declarabele tijd en wat niet declarabel?
  • Hoe zit het met verzekeringen?
 • Hoe bepaal ik de prijs van mijn dienst?
 • Hoe kom ik aan mijn klanten?
 • Hoe werk ik effectief samen?
 • Hoe communiceer ik effectief

Ook is de Poweracademie direct toegespitst op het uitvoeren van je werk als ondernemer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
– uitvoering van werkzaamheden in de opdracht van Power by Peers in Utrecht
– het opbouwen van netwerken en aangaan van samenwerkingen en deze leren te onderhouden
– werving van vrijwilligers om mee samen te werken
– profilering en presentatie van zichzelf en het bedrijfsidee
– houden van netwerkgesprekken
– verrichten bedrijfsbezoeken

AvD logoSamenwerking met Adam van Doorninck stichting
De Poweracademie is een samenwerkingsverband met Stichting Adam van Doorninck. Voor de periode van drie jaar werken zij samen met Power by Peers en investeren daarbij in ondernemers die met een afstand tot de arbeidsmarkt hun eigen werk ambiëren te creëren.