2017-11-24_L1300443_00018Mijn naam is Marijke Ahlrichs-van der Veen. Mijn interessegebied ligt in de driehoek Welzijn/Zorg- Schrijven/Persoonlijk Interview- en Ondernemerschap/Werk. Na een ontmoeting bij het In Between Café in Houten heb ik Mariska Minnen gevraagd of Power by Peers een inkomensadviseur kon gebruiken.

Als tussenpersoon heb ik tot augustus 2014 in de verzekeringswereld gewerkt. Van nature ben ik een bemiddelaar die snel schakelt tussen onderwerpen en instanties. Mijn specialisme is Zorg en Inkomen. Ik zet me in om werknemers en ZZP’-ers bewust te maken van hun financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen.

Ik heb deelgenomen aan de Poweracademie en heb me inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zie mijn website www.zorg-en-inkomenmarijkeahlrichs.nl. Met maatschappelijke organisaties ben ik nu in gesprek voor opdrachten waarbij ik mensen financiële rust kan bieden door inzicht te geven in hun financiën.

In Lombok, Wittevrouwen en Lunetten ben ik sociaal actief geweest in de lokale politiek, voor een Wijk Informatie en Advies Centrum en bij bewonersverenigingen. Ik heb journalistieke ervaring door het schrijven van persoonlijke interviews voor de wijkwebsite Lunetten.nl, het Stadsblad, personeelsbladen en het magazine Hallo Lunetten. Power by Peers is een sociaal maatschappelijk actief op ondernemingsgebied. Logisch dat ik me bij Power by Peers thuis voel en dat ik het fijn vind mee te kunnen helpen een samenwerkingsverband te ontwikkelen. Ik ben blij met de opdracht mee te werken aan de nieuwsbrief.

Inkomensadviseur en journalist. Een rare combinatie? Voor een persoonlijk interview zijn dezelfde analytische vaardigheden nodig als bij het inventariseren van de financiële situatie. Op mijn website www.werkmarijkevanderveen.wordpress.com kun je mijn interviews lezen.

Voor contact: Marijke@powerbypeers.nl / 06  51 98 71 83