Onze opdrachtgevers

Logo_gemeente_Utrecht

Vanaf 1 januari 2016 is Power by Peers uitvoerder van dienstverlening voor de WMO in gemeente Utrecht. In het bijzonder dragen we bij aan de uitvoering van het programma Sociale Prestatie. Een aantal peer ondernemers van Power by Peers werken samen met kwetsbare burgers in de wijk en ondersteunen hen om mee te doen in de samenleving.

 

PartiFormuleavatar_groot

In onderaannemerschap van De Participatieformule werkt Cybille Latour als projectleider met Ervaringsdeskundigheid bij het project Hou-t-Simpel oftwel werken met ervaringscoaches in Houten. Hou-t-Simpel is een peer to peer aanpak die het meedoen van kwetsbare burgers in Houten bevordert.

 

In dezelfde samenwerkingsconstructie met De Participatieformule werkt Cybille Latour ook als coach. Dit van de mensen die cliƫntondersteuning bieden aan burgers met een GGz achtergrond in Houten en die in het kader van de toewijzing voor hun WMO ondersteuning een zogenaamd keukentafelgesprek ontvangen.

 

Onze investeerders

Om Power by peers mogelijk te maken hebben we een aantal partijen aan ons weten te binden die geloven in onze ambitie. Samen ondernemen we met onze eigen wijsheid en maken we het ondernemen en verdienen naar vermogen mogelijk! Met alle investeerders hebben we maatwerkafspraken op het te leveren sociale rendement. De investeerders zijn:

 

image001Power by peers is sinds april 2015 toegetreden tot het meerjarig social investmentprogramma van het SkanFonds. Inmiddels draagt dit fonds de naam KANSFonds.

 

Logo_gemeente_Utrecht

 

Gemeente Utrecht heeft een startsubside voor het jaar 2015 beschikbaar gesteld in het kader van de transformatie van de verschillende wetgevingen in het sociale domein.

 

AvD logoVanaf augustus 2016 is de Adam van Doorninckstichting een partner van ons in de vormgeving van het trainings- en ontwikkelprogramma voor de peer ondernemers. Voor de periode van drie jaar geven we dit programma samen vorm onder de naam Poweracademie. Iedere peer ondernemer neemt hier aan deel met als inzet zijn/haar ondernemers en persoonlijke competenties te vergroten.