2015-07-03__MG_0221_00085Power by Peers staat voor een sprankelend en eigen-wijs ondernemerschap. We zetten allemaal onze talenten en wijsheden in en bieden zo een kleurrijk palet aan diensten.

Het inzetten van onze ervaring als onze kracht, maakt dat wij onze klanten op een eigen manier aanspreken en met hen samen werken. Onze levenservaring is divers, zoals u kunt lezen op de pagina’s met informatie over de Peer-ondernemers.

Naast dat onze eigen wijze zich uit in hoe we onze dienstverlening vormgeven is deze ook verankerd in de organisatievorm. We zijn een coöperatieve vereniging U.A.

De Peer-ondernemers zijn de leden. Alle Peer-ondernemers hebben hun eigen bedrijf. Zij ondernemen naar vermogen, verdienen naar vermogen en vormen samen de onderneming Power by peers.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers, Mariska Minnen en Mieke van Dommelen.

Op onze eigen wijze ondernemen we. Ieder naar eigen vermogen! Hoe doe jij mee?