Stichting Power by Peerszoekt nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

 

Stichting Power by Peers

Werken naar vermogen, participatiewet en participatiesamenleving. Het kan niemand meer ontgaan: in Nederland vindt een verandering plaats. Waar lange tijd de tendens heerste dat mensen die ziek zijn niet hoeven te werken (verzorgingsstaat) en we zagen dat als een luxe die we konden opbrengen, vragen we nu iedereen om te werken en een steentje bij te dragen; de Participatiesamenleving.

Power by Peers ontwikkelt nieuwe oplossingen voor het ‘Participatiesamenlevingsvraagstuk’. Niet langer wordt vóór mensen met een beperking gedacht. Een vernieuwende formule is Power by Peers. Mensen verzinnen zelf de oplossing en doen dit vanuit hun eigen ondernemerschap. Zo krijgen Peer-ondernemers de mogelijkheid te werken naar vermogen en te verdienen naar vermogen. Stap voor stap, naar vermogen, wat bij Peer-ondernemers past. In hun dienstverlening werken Peer-ondernemers zelf met de mensen om wie het gaat: Power by Peers werkt Peer to Peer.

Kijk voor meer informatie op www.powerbypeers.nl

 

Wie zoeken wij

Vanuit jouw ervaring en maatschappelijke betrokkenheid denk jij dat het tijd is om nieuwe initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie te ondersteunen. Je wilt je inzetten om hier daadwerkelijk mede vorm aan te geven. Om op deze manier verandering tot stand te brengen in de wijze waarop mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een vernieuwende manier weer deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Je snapt dat hiervoor, naast initiatief en bestuurlijke inspanning, ook een rol is voor een toezichthouder. In deze rol toets je de plannen en uitvoering, bewaak je maatschappelijke doelstellingen en budgetten en dien je als klankbord voor het bestuur.

De vergaderingen vinden ca. 4x per jaar plaats in Utrecht. De functie is onbezoldigd.

 

Om deze rol inhoud te geven neem je je affiniteit, kennis en kunde mee.

Deze bestaat onder andere uit:

  • De wens om vernieuwingen door te voeren en op een solide manier te ondersteunen
  • Goede zelfkennis; vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
  • Transparantie; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Het vermogen om in een innovatieve omgeving flexibel te denken en met kritiek en verandering om te gaan;
  • Gevoel bij de formele aspecten van de processen binnen een sociale onderneming en daar tijdig en juist naar weten te handelen.

Nadere informatie en reageren
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jan Belt, voorzitter Raad van Toezicht: info@janbelt.nl

/ 06 26 56 49 15

Bij belangstelling zien we je motivatie en cv graag tegemoet.