Foto“ Het gaat me er om dat mensen zich ontwikkelen en verder komen”.

Monique Theijmeijer is wijkadviseur bij wijkbureau Overvecht, gemeente Utrecht. En ze is trekker, programmamanager voor de pijler “Werk en Ondernemerschap”, een van de pijlers uit het programma De Versnelling om de problemen in de wijk aan te pakken.

Overvecht heeft de meeste werklozen en de meeste langdurig werklozen, zowel jongeren als volwassen. Er zijn vaak financiële problemen en mensen leven in armoede. Er zijn werklozen die een onderneming willen starten of ZZP-er willen worden. De Gemeente heeft eind 2016 toestemming gegeven om met behoud van uitkering te kijken naar parttime ondernemerschap. Zijn er andere manieren dan de standaardmanieren te vinden om mensen te begeleiden naar werk. Bijvoorbeeld door ondernemerschap te ontwikkelen. Power by Peers is hiervoor vanuit de Versnelling in Overvecht ingehuurd.

Wat heeft de wijk Overvecht nodig om verder te komen?

Power by Peers staat voor de eerste stap en heeft met activering van werkzoekenden te maken. Als je al verder bent qua ondernemerschap kun je een vervolgstap maken bij DOK030. Hier werk je in samenwerking met het Bureau Zelfstandigen van de Gemeente verder aan je ondernemingsplan.

Het is niet de bedoeling om mensen te pamperen. Wel dat je meer zelfkennis ontwikkelt en je zelfvertrouwen groeit. Als iedereen open en eerlijk is kun je elkaar veel energie geven. Er ontstaan gezamenlijke ideeën. Het is een nieuwe kans om met je eigen talenten te kijken hoe je weer aan de slag komt. Mariska Minnen en Mieke van Dommelen hebben zoveel ervaring dat ze de startende ondernemers verder kunnen helpen maar ook dat ze de handvatten krijgen om weer in het betaalde circuit te komen.

Het Ondernemershuis, locatie Rhonedreef 40

Power by Peers mag het Ondernemershuis runnen. Afhankelijk van de huurhoogte en de inkomsten kan het ondernemershuis Overvecht vanuit de Versnelling vier jaar gefinancierd blijven. Als deze plek niet meer betaalbaar is zullen we naar een andere plek moeten uitzien. Met financiers is er al overleg over verdienmodellen.

Over Monique

Monique heeft Sociale Geografie gestudeerd. Een studie waarbij het er kort gezegd op neer komt dat je leert hoe je een wijk kan verbeteren en zorgen dat de bewoners en ondernemers het beter hebben. In Amsterdam waar ze woont heeft ze veertien jaar gewerkt voor een woningbouw coöperatie op de participatie afdeling. Het is leuk om je hersens te gebruiken en om goede oplossingen te verzinnen. Samenwerken vindt ze belangrijk. Je hebt alle partijen nodig. Mensen in de wijk, wijkpartijen, en collega’s van beleid die met je meedenken om te zoeken wat nog mag binnen de grenzen.

Wat kan Het Ondernemershuis bieden?

Dat mensen zich kunnen te ontwikkelen en dat de faciliteiten er zijn in het Ondernemershuis Overvecht voor de mensen in de wijk. Dat in de komende vier jaar het ondernemershuis gaat proberen zich via een bedrijfsplan zelfstandig te maken. Dat het zoveel bijdraagt aan energie in de wijk dat het bestaansrecht krijgt zodat we na vier jaar denken “het moet hier blijven”. En dat we in die vier jaar een netwerk krijgen zodat mensen via Wij 3.0 vanuit de dagbesteding een volgende stap kunnen maken en/of dat er aansluiting is gevonden met Plan Einstein en ondernemende asielzoekers. Niet elk project heeft alleen maar succes. Het blijft uitproberen. De verwachting is dat dit gaat lukken. Je moet af en toe je nek uitsteken en op en andere manier proberen mensen te ontwikkelen.